വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാവുന്ന 14 ഹാൻഡ്‌മെയ്ഡ് ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ..!!

ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് മേക്കർ

കടലാസ്, സ്റ്റാമ്പുകൾ, സ്റ്റെൻസിലുകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആശംസ കാർഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുക.

ആഭരണ നിർമ്മാതാവ്

മുത്തുകൾ, മറ്റ് സപ്ലൈസ് എന്നിവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓൺലൈനിലോ ഒരു ലോക്കൽ ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിലോ വാങ്ങാൻ കഴിയും. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ടി-ഷർട്ട് ഡിസൈനർ

നിങ്ങൾക്ക് കഫെപ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്ബ്ബിബിൾ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫ്രീ ആയി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടീഷർട്ടുകളിലും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡിസൈനുകൾ അപ്ലോഡുചെയ്യുക. അവ ഓൺലൈൻ വഴി വിറ്റു പോകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക് പണം സമ്പാദിക്കാം..

ചിത്രകാരൻ

നിങ്ങളൊരു ചിത്രകാരൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഹോം പെയിന്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കാനും സാധിക്കും.

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ

കൂടുതൽ സാങ്കേതിക പരിചയ സമ്പന്നരായ സംരംഭകർക്ക്, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ മറ്റേതെങ്കിലും ടെക്ക് ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി വിൽക്കാം.

ഹാൻഡ്ബാഗ് നിർമ്മാതാവ്

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ബാഗുകളും ഡിസൈനുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വിവിധ മെറ്റീരിയലുകളെയും ശൈലികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി വിൽക്കാൻ കഴിയും.

ഹാറ്റ് ഡിസൈനർ

നിങ്ങൾക്ക് നൂൽ, തൊലി, തുണികൊണ്ടുള്ളതോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ച് തൊപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കി ഓൺലൈൻ ആയും ഓഫ്‌ലൈൻ ആയും വിൽപ്പന നടത്താം.

സ്കാർഫ് മേക്കർ

സ്കാർഫുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി വിൽക്കാൻ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഉത്പന്നം കൂടിയാണ് ഇത്.

ടോയ് ക്ലോത് Maker

കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ തുണിത്തരങ്ങൾ, വിവിധ കരകൌശല വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കാം.

സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ

ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, ഒരു ഹോം സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കാം.

കാൻഡി മേക്കർ

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ നിന്നു കാൻഡി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് പാക്കേജുചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

ഓൺലൈൻ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ

നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഗിഫ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വൈവിധ്യപൂർവ്വം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ കഴിയും.

ഇബുക്ക് രചയിതാവ്

നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി പുസ്തകം എഴുതാനും പിന്നീട് ഒരു ഇ-ബുക്ക് ഓൺലൈനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും കഴിയും.

ബ്ലോഗർ

നിങ്ങളുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമാണം വീഡിയോ എടുത്ത് ഒരു ബ്ലോഗ്/യൂട്യൂബ് ആരംഭിച്ചു കൊണ്ട് അതിലിടുകയും പരസ്യങ്ങൾ, അനുബന്ധ ലിങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ പണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *